برای ثبت شکایات به دو طریق می توانید اقدام کنید

الف- با شماره ۰۲۶۳۲۲۵۰۶۵۴ تماس بگیرید و شکایات خود را اعلام نمایید

ب- به صورت حضوری به دفتر فروشگاه واقع در پاساژ دانشکده طبقه اول پلاک ۴۲ مراجعه نمایید